گزارش کامل پنل دورهمی چهارم TimeToStartup با محوریت بانوان کارآفرین

چهارمین دورهمی TimeTostartup با موضوع بانوان کارآفرین در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار گردید. در بخش جذاب پنل به بحث و پرسش و پاسخ از بنیانگذاران استارتاپ ها پرداخته می شود. در این دورهمی مدیریت پنل بر عهده جناب مهندس مهراد معین مدیرعامل و بنیانگذار لوکسین تک بود. در این پنل ۳ تن از بانوان کارآفرین و هم-بنیانگذار استارتاپی حضور […]

چهارمین دورهمی TimeToStartup با موضوع بانوان

چهارمین دورهمی Time to Startup  با موضوع “بانوان” در ۱۳ دی ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

سومین دورهمی TimeToStartup با موضوع بازی

سومین دورهمی Time to startup با موضوع “بازی” در روز ۱۳ آذر ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

دومین دورهمی TimeToStartup با موضوع آموزش

دومین دورهمی Time to startup در روز ۲۴ آبان ماه با موضوع “آموزش” در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

اولین دورهمی Time to startup 

اولین دورهمی Time to startup در روز سه شنبه ۲۰شهریور ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.