استارتاپهای دیجیتال مارکتینگ: گزارش کامل پنل دورهمی ششم TimeToStartup

همانطور که در گزارش دورهمی ششم TimeToStartup اشاره شد، موضوع این دورهمی استارتاپ های حوزه ی دیجیتال مارکتینگ بود. شرکت کنندگان در این پنل عبارت بودند از آقایان: آرمان صفایی: مدیر توسعه کسب و کار یکتانت و مدرس مرکز کارآفرینی شریف قادر صادقی: سرپرست شتابدهی آنلاین رویداد استارتاپ جاده ابریشم و هم بنیانگذار رای چت [...]

گزارش دورهمی ششم TimeToStartup: استارتاپ های دیجیتال مارکتینگ

موضوع ششمین دورهمی استارتاپی ,TimeToStartup استارتاپ های حوزه ی دیجیتال مارکتینگ بود. این دورهمی در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1398 در دفتر توسعه تجارت آوان سیستم برگزار شد. دیجیتال مارکتینگ یکی از جذاب ترین و داغ ترین موضوعات حال حاضر است که همه روزه دوره ها و کارگاه های مختلفی در مورد آن برگزار میشود [...]

گزارش کامل پنل دورهمی چهارم TimeToStartup با محوریت بانوان کارآفرین

چهارمین دورهمی TimeTostartup با موضوع بانوان کارآفرین در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار گردید. در بخش جذاب پنل به بحث و پرسش و پاسخ از بنیانگذاران استارتاپ ها پرداخته می شود. در این دورهمی مدیریت پنل بر عهده جناب مهندس مهراد معین مدیرعامل و بنیانگذار لوکسین تک بود. در این پنل ۳ تن از بانوان کارآفرین و هم-بنیانگذار استارتاپی حضور […]

چهارمین دورهمی TimeToStartup با موضوع بانوان کارآفرین

چهارمین دورهمی Time to Startup  با موضوع “بانوان” در ۱۳ دی ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

سومین دورهمی TimeToStartup با موضوع بازی

سومین دورهمی Time to startup با موضوع “بازی” در روز ۱۳ آذر ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

دومین دورهمی TimeToStartup با موضوع آموزش

دومین دورهمی TimeToStartup در روز ۲۴ آبان ماه با موضوع “آموزش” در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

اولین دورهمی TimeToStartup 

اولین دورهمی Time to startup در روز سه شنبه ۲۰شهریور ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.