کارگاه ۴ ساعته اصول و مبانی نگارش طرح کسب و کار (برگزار گردید)

کارگاه اصول و مبانی نگارش طرح کسب و کار با تدریس خانم دکتر بهاره محبان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ۴ ساعته ی تبلیغات آنلاین :استراتژی دیجیتال مارکتینگ

کارگاه تبلیغات آنلاین با تمرکز بر استراتژی های دیجیتال مارکتینگ توسط مهندس هادی مرادی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی چهار ساعته ی برندسازی شخصی بر مبنای خودباوری و خودسازی

کارگاه آموزشی برند سازی شخصی مهندس امید ملائکه در دفتر شرکت آوان برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی دو روزه اصول راه اندازی و مدیریت یک استارتاپ موفق (برگزار گردید)

مدرس این دوره جناب آقای آرمان صفایی نویسنده کتاب مدل های استارتاپی بودند.