شما هم ایده ی خود را با ما به اشتراک بگذارید…

دیوار ایده ها

شما هم می توانید در فرم زیر اطلاعات را وارد کنید و  ایده خود را برای بقیه توضیح دهید تا سرمایه گذار و هم تیمی پیدا کنید!

به سرمایه گذار احتیاج دارمبه هم تیمی احتیاج دارم