بهاره محبان

خانم بهاره محبان دانشجوی دکتری مهندسی صنایع در دانشگاه تهران می باشند که در ادامه با ایشان بیشتر آشنا خواهیم شد.

تحصیلات بهاره محبان:

  • ورودی 1386 کارشناسی مهندسی صنایع. دانشگاه فردوسی مشهد.
  • ورودی 1392 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع. دانشگاه غیر انتفاعی پردیسان.
  • ورودی 1394 دکتری مدیریت صنعتی. گرایش تولید و عملیات. دانشگاه تهران

سوابق کاری بهاره محبان:

  • سخنران و مشاور کسب و کار هوشمند.
  • محقق و مشاور IoT در نوآوید- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
  • کارشناس برنامه ریزی منابع شرکت لبنیات کاله.
  • مدرس “فرصت های کسب و کار و تجاری سازی IoT” در مرکز تحقیقاتی IoTiran.
  • اشتراک گذاری