ششمین دورهمی با محوریت استارتاپ های حوزه ی دیجیتال مارکتینگ

دورهمی ششم TimeToStartup با موضوع استارتاپ های حوزه ی دیجیتال مارکتینگ در دفتر شرکت توسعه تجارت آوان سیستم برگزار گردید. هدف از برگزاری این دورهمی، ایجاد فرصت تعامل فعالین استارتاپی و علاقمندان به دیجیتال مارکتینگ است. به اشتراک گذاری تجربیات و شناسایی فرصت های پیش رو از جمله اهداف دیگر این دورهمی است.

دورهمی ششم TimeToStartup همانند دورهمی های قبلی با سخنرانی جمعی از صاحب نظران حوزه ی دیجیتال مارکتینگ آغاز شد. پس از آن فرصتی برای شبکه سازی و تعامل حاضرین و بنیانگذاران استارتاپ ها با یکدیگر در نظر گرفته شد. و در نهایت پنل استارتاپی برگزار خواهد شد که در آن هم-بنیانگذاران استارتاپ های حوزه ی دیجیتال مارکتینگ تجربیاتشان را در اختیار ما قرار دادند.

گزارش کامل دورهمی 

  • اشتراک گذاری