چهارمین دورهمی TimeToStartup با موضوع بانوان

چهارمین دورهمی Time to Startup  با موضوع “بانوان” در 13 دی ماه در شرکت توسعه تجارت آوان برگزار شد.

  • تاریخ برگزاری ت
  • موضوع
  • برگزارکننده
  • منتورها بهاره محبان
  • استارتاپ ها جورپین، تیوال، رایارز
  • اشتراک گذاری