محتوای دوره:

تعریف برند و برندینگ

توسعه و پیشرفت با برنامه ریزی صحیح و هدف گزاری

معرفی افراد موفق با المان های تریسی

بعدهای برند شخصی

اصول فن بیان و اعتماد بنفس(+تمرین)

بازاریابی وبازارسازی

نگارش برنامه کوتاه مدت و بلند مدت(برپایه بوم برند)

آفت کشنده برندها

 

مدرس: امید ملائکه
مدرس برندینگ و برندسازی شخصی

موسس رسانه ایران برندینگ

  • تاریخ برگزاری 97/8/20
  • مدرس امید ملائکه
  • مدت زمان دوره 4 ساعته
  • موضوع برندسازی شخصی بر مبنای خودباوری و خودسازی
  • اشتراک گذاری
گزارش دوره