اصول اولیه معرفی کوتاه (Pitch) به سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه استارتاپ

جذب سرمایه یکی از دغدغه های استارتاپها در مقاطع مختلف ظهور تا بلوغ به شمار می رود. در این میان معرفی کوتاه استارتاپ در قالب یک ارائه کوتاه و به اصطلاح Pitch، رعایت اصول های ابتدایی زیر را از جانب کارآفرینان  می طلبد:

 

  • به وضعيت كسب و كار، رقبا و بازار هدف خود اشراف كامل داشته باشيد و براي پاسخگويي در مورد مسئله اي كه توسط محصول شما حل شده و فوائد آن براي مشتري آماده باشيد.
  • به سوالات سرمايه گذاران به دقت گوش فرا دهيد و تنها به محتواي آماده شده در ارائه تكيه نكنيد.
  • پوشش خود را متناسب با جلسه و مخاطب انتخاب كنيد. اگر با سرمايه گذاراني از يك بانك وقت ملاقات داريد، پوشيدن سوئي شرت نمي تواند انتخاب خوبي باشد.
  • دست دادن بسيار مهم است. دو كف دست مي بايست در وسط هم به يكديگر برسند؛ نه خيلي شل و نه خيلي سفت؛ در طول زمان حداقل دو-سه ثانيه
  • در توضيحات خود مثالي از مشتريان فعلي خود بزنيد. به قول وي سي معروف كاوازاكي، نشان دهيد كه كسب و كار شما فعال است، حتي در مقياس كوچك
  • شبكه ارتباطات خود را براي سرمايه گذاران به معرض نمايش بگذاريد. بعيد نيست كسي در اين ميان كسي را از قبل شناخته و به كمك كار شما بيايد.